Polityka prywatności

Nowy obowiązek obowiązuje od 25 maja 2018 r. zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. „Dane osobowe” to wszystkie informacje, na podstawie których można zidentyfikować Użytkownika, np. takie jak imię i nazwisko powiązane z jego adresem e-mail.

Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych serwisów jest firma [Edu-maluszek]. Jako Administrator zawsze dbamy i troszczymy się o prywatność użytkowników odwiedzających nasze serwisy.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres edumaluszek
  • z naszym Inspektorem Danych Osobowych: przedszkole@edu-maluszek.pl
  •  za pomocą formularza kontaktowego: www.edu-maluszek.pl/kontakt/

W jakim celu zbieramy dane osobowe Użytkowników?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.

Zgromadzone dane mogą zostać wykorzystane w następujących celach:

  • do zawarcia i wykonania umowy (realizacja zamówienia, założenia i prowadzenia konta Użytkownika, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta.
  • w celach marketingowych (w tym otrzymywania informacji handlowych od Edu-maluszek oraz jego kontrahentów korzystających z serwisów i portali firmy lub oferujących swoje usługi za pośrednictwem serwisów Edu-maluszek za pośrednictwem e-mail oraz innych form komunikacji elektronicznej, w tym informacji o promocjach i ofertach specjalnych dotyczących Edu-maluszek oraz jej oferty o produktach i usługach o charakterze edukacyjnym
  • w celach profilowania (polegającego na badaniu aktywności Użytkowników w celu dostosowywaniu oferty przez Edu-maluszek oraz jego kontrahentów korzystających z serwisów i portali firmy lub oferujących swoje usługi za ich pośrednictwem)
  • w celach statystycznych, dla celów analiz rynkowych oraz na przekazywanie danych oraz danych powstałych w wyniku ww. operacji przetwarzania do kontrahentów Edu-maluszek korzystających z serwisów i portali firmy lub oferujących swoje usługi za ich pośrednictwem).

Nieustannie staramy się udoskonalać funkcjonalność naszej strony w oparciu o dane i informacje zwrotne otrzymywane od użytkowników, staramy się lepiej dostosowywać funkcje portalu do indywidualnych potrzeb, dane użytkowników pozwalają nam usprawnić moderację i wsparcie techniczne strony.

Profilowanie, pliki  „cookies” – czy to wpływa na Twoje prawa?

Cookies (ciasteczka) to pliki, które dana strona internetowa wprowadza do komputera Użytkownika poprzez przeglądarkę internetową (za zgodą Użytkownika), pozwalające stronom rozpoznawać daną przeglądarkę w celu pozyskiwania i zapamiętywania wybranych informacji dotyczących historii przeglądania. Śledzimy „cookies” by zrozumieć i zapamiętać preferencje użytkowników. Można wyłączyć śledzenie „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Nasze serwisy w kwestiach związanych z przechowywaniem danych i ich analizą są oparte na rozwiązaniach firmy Google.

Profilowanie to szczególny rodzaj przetwarzania danych osobowych, który odbywa się w sposób automatyczny i ma na celu ocenę osoby fizycznej i przewidywanie jej zachowania.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w inny sposób wpływać na Twoją sytuację. Np. za Twoją zgodą możemy zbierać informacje, jakie produkty mogą Cię zainteresować i przygotujemy dla Ciebie spersonalizowane informacje.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Do danych osobowych mogą mieć dostęp nasi usługodawcy, którzy współpracują z nami na podstawie umów powierzających im przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych na naszą rzecz (np. firmy tworzące oprogramowanie, zajmujące się obsługą księgową, kancelarie prawne, firmy kurierskie).

W przypadku serwisów, do których dostęp wymaga rejestracji, dostęp do danych osobowych użytkowników mogą mieć także nasi kontrahenci, którym dane osobowe powierzamy tylko za dobrowolną zgodą osoby, której te dane dotyczą.

Dbamy o to, aby przetwarzali oni dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i spełniali standardy w zakresie ich bezpieczeństwa.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie przekazujemy danych osobowych do żadnych odbiorców z państw trzecich (poza EOG – Europejski Obszar Gospodarczy). Jeśli kiedyś, w przyszłości, taki transfer danych będzie się odbywał, niezwłocznie poinformujemy o tym w Polityce Prywatności.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe nie powinny być przechowywane w nieskończoność. Jeśli podstawą przechowywania danych jest wykonywanie umowy/zamówienia, dane będą przechowywane aż do końca wykonania umowy, a potem aż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (nie dłużej niż 3 lata).

Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

Istnieją jednak przepisy szczególne określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe i wówczas takie przepisy mogą wydłużać czas przetwarzania danych osobowych (np. przepisy o rachunkowości, przepisy oświatowe).

Dane uczniów – osób niepełnoletnich?

Zgodę we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie dzieci w wieku co najmniej 16 lat. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?

Nowe przepisy rozporządzenia o ochronie danych (RODO) gwarantują Ci szereg praw:

  • prawo dostępu i poprawiania swoich danych, do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).
  • W każdej chwili możesz skontaktować się z nami i skorzystać z przysługujących Ci praw.

Zapisy w naszej Polityce Prywatności mogą ulegać zmianie. Będziemy Cię informować o wszelkich zmianach dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego na naszej witrynie internetowej.